Bölüm Hakkında

Mekatronik Mühendisliği, makine, elektrik, elektronik, kontrol ve yazılım mühendisliği bilim dallarının birleşimini ifade eden çok disiplinli bir mühendislik dalıdır. Günümüz Endüstri 4.0 çağında makinelerin zekileşmesi ihtiyacından doğmuş bir mühendislik disiplinidir. Mekatronik mühendisleri az önce belirtilen tüm mühendislik disiplinleriyle ilgili ders alırlar.  Bir Mekatronik Mühendisi, çevreleriile sürekli bilgi alış verişi yapan ve bu bilgileri karar vermek için kullanan akıllı makineler ve sistemler tasarlar.

Mekatronik sistemler insan yaşantısını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle kullanım alanları  kaçınılmaz bir şekilde artmaktadır.  Mekatronik bir sistem, öncelikle gücü üretecek olan elektrik motorlarını, bu gücü iletecek mekanik aktarma unsurlarını, işlem gerçekleşirken ortamdaki değişimleri algılayacak olan sensörleri (kamera, sıcaklık, motor devir sayıları vs.), oluşan gücü ve tanımlanan işi kontrol edecek olan mikroişlemci tabanlı kontrol sistemlerini ve kontrol sistemlerini oluşturan gömülü yazılımları içermektedir. Bu tipteki bir sistem çalışma ortamını sürekli gözlemleyerek değişiklikleri analiz eder ve ortamı ve kendini yeni şartlara göre değiştirir. Bu şeklilde mekatronik bir sistem; basit bir işlevi yerine getiren bir makine yerine koşullara uyum sağlayabilen yetenekli bir sistem tanımına uymaktadır.

Dünya çapında üniversitelerde de Mekatronik Mühendisliği bölümleri açılmış ve açılmaya devam etmektedir. Bunlardan bazıları:

University of Waterloo – Kanada https://uwaterloo.ca/mechanical-mechatronics-engineering/future-undergraduate-students/mechatronics-engineering
University of New South Wales – Avustralya https://www.engineering.unsw.edu.au/mechanical-engineering/study-with-us/types-of-mechanical-and-manufacturing-engineering/mechatronic-engineering
Ontario Tech University https://uoit.ca/programs/engineering-and-applied-science/mechatronics-engineering.php
University of New Castle -Avustralya https://www.newcastle.edu.au/degrees/bachelor-of-mechatronics-engineering-honours

 

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’ne 2012-2013 akademik yılında öğrenci almaya başlamıştır. Bu yıl  2018-2019 akademik yılında 3. grup mezunlarımız ülkemiz sanayisine kazandırılmıştır.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin kazandıkları bir kısım beceri ve yetenekler;

 • Tasarım yapabilmek için yardımcı bilgisayar yazılımları olan Solid Works©, Catia© ve AutoCad© yazılımlarını öğrenirler,
 • Problemleri tanımlayabilme ve çözümünde bilimsel yöntemleri kullanabilme yeteneği edinirler,
 • Kontrol, denetim, gömülü yazılım ve makine ile iletişime geçmek amacıyla Matlab©, Octave© vb. yazılımları kullanmayı ve yazılım geliştirmeyi öğrenirler,
 • Sorunlara çözüm bulmak için algoritma geliştirme yeteneği edinirler,
 • Akıllı bir elektro-mekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanarak bu alandaki uzmanlarla iletişim içinde karmaşık ürün tasarımını gerçekleştirebilirler,
 • Mikroişlemci geliştirme kartları üzerinde gömülü yazılımlar gerçekleştirebilirler,
 • Birkaç farklı yazılım dilinde program geliştirme yapabilirler,
 • Mühendislik ölçmeleri gerçekleştirip, arıza/hata bulma yeteneklerini geliştiriler

Çalışma Alanları:

 • Robot teknolojisi tasarımı, geliştirmesi ve uygulaması
 • Endüstriyel Otomasyon
 • Otomotiv Endüstrisi
 • Havacılık sektörü
 • Akıllı silah ve silah endüstrisi
 • Ev elektronik aletleri sanayisi
 • Tıp sektörü
 • Gemi Endüstrisi
 • Ulaşım sektörü
 • Telekomünikasyon
 • Otomatik üretim tezgahları
 • İnşaat makinaları sektörü
 • Video oyunları ve yapay zeka uygulamaları
 • Bankacılık sektörü

Mekatronik Mühendisleri üretime yönelik işletmelerde rahatça çalışabilmektedirler. Genel olarak üretim yapan işletmeler, makinelerin ve mekanik sistemlerin bakım-onarımı, elektrik sistemlerinin bakım-onarımı, bilgisayar sistem ve yazılımlarının üretimi, bakımı ve onarımı, makinelerin elektronik aksamlarının bakım-onarım ve arıza tespiti ve üretimin sevk ve organizasyonu için farklı tipte mühendislere ihtiyaç duyarlar. Mekatronik Mühendisliği Displini tüm bu farklı disiplinleri tek çatı altında toplayan bir mühendislik disiplinidir.

 İş Olanakları:

Mekatronik Mühendisliği Bölümü olarak temel amacımız; ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek bir eğitim ve öğretim sunarak, hem teorik bilgilere hem de uygulama yeteneğine sahip ilgili endüstriyel sektörlerin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek, nitelikli, çağdaş Mekatronik Mühendislerini yetiştirmektir. Bölümümüzde mekatronik mühendisliği eğitimi alacak olan mühendis adayları aşağıdaki iş alanlarında çalışma imkanı bulabileceklerdir:

 • Robotik tasarımlar yapan işletmeler
 • Yeni ürün tasarımı ve geliştirmesi yapan her türlü endüstriyel ürün odaklı ar-ge kuruluşları
 • Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol sistemlerinin kurulu olduğu fabrikalar
 • Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol sistemlerinin tasarımını yapan işletmeler
 • Elektronik Kart Tasarım ve Üretimi yapan işletmeler
 • Ölçme ve Kalibrasyon ürünleri tasarımı yapan işletmeler
 • Gömülü Sistem Donanım ve Yazılım uygulamaları yapan işletmeler
 • Otomotiv, Havacılık ve Gemi Endüstrisi, Savunma sanayi vb. başlıca endüstriyel alanlarda üretim gerçekleştiren işletmeler
 • Makine imalatı yapan işletmeler
 • Ulaşım ve Sinyalizasyon Sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
 • Otomatik Tanımlama Teknolojileri üzerine çalışan işletmeler
 • Lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
 • Mekatronik mühendisliği üzerine faaliyet gösteren eğitim kurumları
05 Mayıs 2017, Cuma 1856 kez görüntülendi