İş Yeri Eğitimi Değerlendirme

*İş yeri eğitiminde staj defteri doldurulmayacaktır. Staj defteri yerine ara rapor formları doldurulacaktır.
*Ara rapor formları bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
*Çıktısı alınıp iş yerine onaylatılacaktır.
*Onaylanan raporlar taranıp PDF halinde öğrencinin ilgili denetleyici Staj Komisyonuna e-posta ile gönderilecektir.
*Bu işlem beş haftada bir tekrarlanacaktır.

NOT :Gönderilecek raporların ilkinin son gönderim tarihi 26/10/2018 cuma günüdür.

NOT :Gönderilecek raporların 2. nin son gönderim tarihi 30/11/2018 cuma günüdür.

iş yeri eğitimi rapor gönderme listesi

iş-yeri-rapor-formu-doldurma-şekli

IS_YERI_FORM_2018-2019_GUZ