Stajla ilgili önemli bilgiler

  • Puantaj formları staj defteri ile birlikte  26.09.2018 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edecekler için gecikme gün sayısının 2 katı kadar staj günü kesilecektir.
  • Puantaj formları kapalı ve üzerinde şirket kaşesi olacak şekilde teslim edilecek aksi takdirde toplam staj gününden 5 gün eksiltilecektir.
  • Eksik sayfalar için A3 kağıdına çıktı alınarak staj defterinin ortasına takılabilir.

ÖRNEK PUANTAJ FORMU