YAZ OKULUNDAN DERS ALMA İLKELERİ

Üniversitemiz Senatosu'nun 02.12.2016 tarih ve 2016/47-b sayılı ''Üniversitemiz öğrencilerinin yaz döneminde diğer Yükseköğretim kurumlarından ders alamamalarına ilişkin'' kararının, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ UYGULAMA İLKELERİ

Madde 7- b) Öğrenciler ilan edilen derslerden uygun olanlara ders programında hiçbir çakışma olmayacak şekilde kayıt yaptırır.

c) Müfredatta iki yarıyıl olarak bulunan dersler yaz okulunda açılmaz.

ç) Yaz Okulunda bir öğrenci uzaktan eğitim yoluyla yürütülen dersler hariç en fazla on iki (12) saat ders alabilir

Madde 10-Bir öğrenci Yaz Okulunda,

a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu veya almadığı dersleri alabilir,

b) Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde üst yarıyıllardan açılan dersleri alabilir.

c) İlgili yaz döneminde staj/işyeri eğitimi/arazi uygulaması ile yaz okulu birlikte yürütülemez, öğrenci bu ikisinden birini tercih etmek zorundadır.

Madde 11-a) (Değişik: ÜSK-07/07/2015-2015/40-b.) Öğrenciler Üniversitemizdeki yaz okulunda açılmamış olan derslerini BYK kararı ile içerikleri aynı, saatleri eşit veya daha fazla olması kaydıyla,  öğrencinin ilgili yılda yerleştiği programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden alabilir.

b) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları, derse devam, sınav, proje, atölye, laboratuar gibi çeşitli çalışmalar ve final sonuçları, dersi veren öğretim elemanı tarafından Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak uygulanır ve değerlendirilir; ancak şartlı başarı (DC+) sistemi uygulanmaz.

c) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu kaldırmaz. Ayrıca yaz okulundaki devam durumu güz ve bahar yarıyıllarında dikkate alınmaz.

NOT: YAZ OKULUNA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER YAZ OKULUNDA DERS ALACAKLARI ÜNİVERSİTEDEN ALMAK İSTEDİKLERİ DERSİN ONAYLI İÇERİĞİ İLE BİRLİKTE FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİ İŞLERİNE DİLEKÇEYLE BAŞVURU YAPIP (DİLEKÇE FAKÜLTEMİZ WEB SAYFASINDA BULUNMAKTADIR), BAŞVURUSU KABUL EDİLİRSE YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRABİLİR. BAŞVURU YAPMADAN ALINAN DERSLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.