Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde, üretimdeki katma değerin arttırılması, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün yaygınlaşmasının sağlanması, Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, Ar-Ge ve İnovasyon fikirlerinin sunulabileceği, hayata geçirilebileceği platformun sağlanması amacıyla 29-30 Mart 2018 tarihlerinde “Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı” etkinliği düzenlenecektir.
www.antalyaosbprojepazari.com