Akademik Personel

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Osman TORUN

(Ders Saydırma ve İntibak Koordinatörü)


Doç. Dr. İsmail YABANOVA

(Staj ve İşyeri Eğitimi Koordinatörü)

 

Dr. Öğr. Üyesi Güray SONUGÜR

(Ders Saydırma ve İntibak Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAYRAM

(Staj ve İşyeri Eğitimi Komisyonu Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat ALÇIN

(Staj ve İşyeri Eğitimi Komisyonu Üyesi)

Arş. Gör. İbrahim ÇELİK

(Ders Saydırma ve İntibak Komisyon Üyesi)

Arş. Gör. Enes CENGİZ

(Staj ve İşyeri Eğitimi Komisyonu Üyesi)