Vize programı duyuru

Rektörlük tarafından pazartesi öğleden önceki sınavlar iptal edildi.
9:00 daki sınavlar 17:00 ye,
11:00 deki sınavlar 19:00 a olduğu gibi taşındı.